Badania z zakresu psychologii transportu:

 • Kierowco pamiętaj o badaniu psychologicznymbadania kierowców wstępne i okresowe - wszystkie kategorie,
 • badania instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów,
 • badania osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych,
 • badania uczestników wypadków drogowych w których była ofiara śmiertelna lub doznająca obrażeń określonych w art. 156 &1 lub art.167 &1 k k,
 • badania kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 • badania osób, które przekroczyły liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
 • badania osób ubiegających się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
  lub przewożącym wartości pieniężne oraz ubiegających się o przedłużenie ważności tego dokumentu,

Badania z zakresu medycyny pracy:

 • Badania z zakresu medycyny pracyprofilaktyczne:
  - wstępne, okresowe i kontrolne pracowników na stanowiska wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej.

Badania pracowników zatrudnionych w transporcie kolejowym.

Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń:

 • kandydatów do objęcia urzędu sędziego,
 • kuratorów sądowych,
 • badania osób ubiegających się do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo zatrudnionych bezpośrednio przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, broni i amunicji o przeznaczeniu wojskowym bądź policyjnym.
 
Rejestr Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr 15/2005
(C) 2005 - 2024 Psycholog Małgorzata Leśkiewicz w Sandomierzu | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies